יום ד' 16.5  09:00-17:00
הילטון ת"א
 

כש- Open Science פוגש את Big Data : התאמת שירותי ספרייה אקדמית

יו"ר: אדית פאלק ; ילנה יארושנקו, הטכניון
   
התפתחות תנועת ה-Open Science הדורשת פתיחות ושקיפות במחקר המדעי, השימוש הגובר בכלים חדשים כגון ניתוחי BIG DATA במדעים העיוניים ובמיוחד במדעי הרוח הדיגיטליים הגיעו לפתחה של הספרייה האקדמית. הספרייה מרימה את הכפפה, אך האתגר אינו פשוט, כשהספרייה ממצבת את מקומה החדש. עליה למצוא דרכי פעולה חדשות ולדאוג להכשרת הצוות ולבצע את ההתאמות הנדרשות למציאות המתחדשת באקדמיה.

מושב א':

 

מחקר וניהולו – תפיסות חדשות

יו"ר: אדית פאלק
 09:00-09:30  

Big data integration

פרופ' אביגדור גל, הטכניון
09:30-10:00  

מדע פתוח – אתגרים לחוקר 

פרופ' דפנה רבן, אוניברסיטת חיפה
 10:00-10:30  

השינוי במחקר והשפעתו על שרותי הספרייה האקדמית

אדית פאלק
10:30-11:00  

הפסקת קפה

מושב ב':

 

ניצנים של שילוב ספריות במערך החדש

יו"ר: ילנה יארושנקו, הטכניון
11:00-11:30  

Repositories וניהול נתוני מחקר

ילנה יארושנקו, טכניון
11:30-12:00  

Open Science, CRIS ומה שביניהם - ניסיון הטמעת מערכת PURE

ג'ון קולריק, מכון ויצמן
12:00-12:30  

מיהו Research Data Officer?

עדי רודריגז ברנע, אוניברסיטת בן גוריון
12:30-13:00  

תשתיות וספרייה מתקשרים עם מדעי הרוח הדיגיטליים 

אורה זהבי, אוניברסיטת חיפה
13:00-14:30  

הפסקת צהריים

מושב ג':

 

אתגרים מקצועיים

יו"ר: ד"ר לובה גורנשטיין, אוניברסיטה עברית
14:30-15:30  

הספריות בחזית השינוי – הערכות: היבטים מקצועיים, טכנולוגיים, ניהוליים.

ד"ר לובה גורנשטיין, דליה מנדלסון - אוניברסיטה עברית, גיא שחף, טכניון 
15:30-16:30  

פאנל איוש ספריית 2019 – 2022: תפקידים חדשים בספריות אקדמיות

רויטל סטרקוביץ-עיני, טכניון
גיא שחף, טכניון
שלומית פרי, אוניברסיטת תל אביב
נעמי גרידינגר, אוניברסיטת חיפה
נעמי אלשייך, האוניברסיטה העברית
ד"ר לובה גורנשטיין, האוניברסיטה העברית
דליה מנדלסון, האוניברסיטה העברית

16:30-17:00  

הפסקת קפה

קהל יעד   מנהלי ספריות ומרכזי מידע, ספרנים ומידענים, חוקרים, אנשי IT, בעלי תפקידים ניהוליים במוסדות להשכלה גבוהה, נציגי משרדים ממשלתיים בתחומי מדע וחינוך.
logo