יום א' 8.5  09:00-17:00 
הילטון ת"א
 

ארכיונים במבחן - השפעת טכנולוגיות דיגיטליות על עבודת ארכיון

יו"ר: ד"ר מאשה זולוטרבסקי-בר
   
יום העיון יעסוק בשאלות הקשורות בתהליכים ושיטות עבודה עם חומר דיגיטלי בארכיון. בין השאר נדון בפער הדיגיטלי בעולם הארכיונאות, בעיבוד מידע ארכיוני דיגיטלי וסוגיות ההנגשה והשימוש בו, במיומנויות טכנולוגיות חדשות הנדרשות מארכיונאים בעולם דיגיטלי, בדיגיטציה האינטנסיבית של חומר ארכיוני והשפעתה על המחקר בארכיונים.

מושב א':

 

מרצה אורח: דרור גלוברמן

09:15-10:15  

הצצה לעתיד: המדריך לשנת 2040

דרור גלוברמן, הכתב הטכנולוגי של ערוץ 12 והעורך הראשי של אתר נקסטר מבית מאקו

10:15-10:45  

הפסקת קפה

מושב ב':

 

ארכיון מסורתי בעולם הדיגיטלי

יו"ר: ד"ר מאשה זולוטרבסקי בר, האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע, ארכיון יד טבנקין
10:45-11:00  

דברי פתיחה

דבר יו"ר האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע, דודו אמיתי, מנהל ארכיון יד יערי

11:00-11:30  

ארכיון המדינה ומקומו במרחב הדיסציפלינרי

רותי אברמוביץ, גנזת המדינה
11:30-12:00  

מורשת 3.0 - על ארכיונים, טכנולוגיה ורלוונטיות בעידן של בלוקצ'יין, מטהוורס, ומשפיעני רשת 

אלמה גדות פרז, ראש תחום מורשת בלתי מוחשית, אגף מורשת, משרד ירושלים ומורשת

12:00-12:30  

עיקרון המוצא - תפיסתו החברתית במאה ה-21

גליה דובידזון, מנהלת הארכיון לתולדות פתח תקווה ע"ש עודד ירקוני

12:30-13:00  

תהליך החשיפה של מידע אישי, לקראת שימוש בבינה מלאכותית - ארכיון המדינה כמקרה מחקרי

ד"ר סילויה שנקולבסקי-קרול, המחלקה למדעי המידע, אוניברסיטת בר-אילן

ד"ר אסף טרקטינסקי, מנהל מחקר ופיתוח, ארכיון מדינת ישראל

13:00-14:30  

הפסקת צהריים

מושב ג':

 

מחקר דיגיטלי בארכיון מסורתי

יו"ר: ד"ר אהרן (רוני) עזתי, מנהל ארכיון יד טבנקין
14:30-15:00  

קריאה מרחוק בקטלוגים של ארכיונים

ד"ר יעל נצר, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב ואוניברסיטת חיפה, מחקר ופיתוח ארכיונים דיגיטליים אישיים ("אווה ואניטה")

קרן שוסטר - מחקר ופיתוח ארכיונים דיגיטליים אישיים (״אווה ואניטה״)

15:00-15:30

 

שואה בכף היד? זיכרון השואה בעידן המידע - נרטיבים ואתגרים

עירית דגן, יד-ושם - רשות הזיכרון לשואה ולגבורה

15:30-16:00  

הפער בין ארכיון שעבר דיגיטציה וארכיון דיגיטלי - מבט ארכיאולוגי

ד״ר סווטה מצקביץ

16:00-16:30  

שימוש בכלים דיגיטאליים לחקר ארכיונים

אינדה נובומינסקי, מנהלת ארכיון הכנסת

16:30-17:00  

הפסקת קפה

קהל יעד   מנהלי ארכיונים, ארכיונאים, מנהלי מידע וידע, מנהלי רשומות, מנהלי מערכות מידע, מנהלי ספריות ומרכזי מידע, מידענים, חוקרים, משפטנים, אנשי אקדמיה וסטודנטים בתחומי מידע וניהול מידע.