ספרים אלקטרונים 2014

יום ב' | 12.5.14

יו"ר:חדוה מילוא, מנהלת הספרייה, מכון ויצמן למדע, דליה דולב, מנהלת הספרייה המרכזית, טכניון
יום העיון יעסוק בתופעת הספרים האלקטרוניים, מגמות, חידושים ושימוש. השימוש בספרים אלקטרוניים הינו חלק אינטגרלי מהווית החיים, חווית הלמידה והווית הספרייה, הוא נוגע באספקטים רבים: משפטיים, חינוכיים-חברתיים ואף כלכליים-עסקיים, זהו תחום דינאמי ביותר. ביום עיון זה הנושא ייסקר במבחן התוצאה, לאחר מספר שנות פעילות והתנסות ויוצגו בו החידושים בתחום והמגמות העתידיות.

מושב א': פיתוח אוסף אלקטרוני – אתגרים והתמודדות
09:15-09:00 דברי פתיחה
פרופ' יגאל בורשטיין, ראש אגף מערכות מידע, מכון ויצמן למדע
09:45-09:15 ספרים אלקטרונים כיוונים ומגמות
חדוה מילוא, מכון ויצמן
10:30-09:45 איך מגיעים לספרים?
מאיה עמיכל, נעמי קונפורטי, מכון ויצמן
11:00-10:30 הפסקת קפה
מושב ב': אספקטים חברתיים, משפטיים וטכנולוגיים
יו"ר: גב' דליה דולב
11:30-11:00 מעבר לאלקטרוני - האתגר הדיגיטלי למשפט
פרופ' ניבה אלקין-קורן, ראש המרכז למשפט וטכנולוגיה, אוניברסיטת חיפה
12:00-11:30 האם מהנדסים עובדים אחרת? – צרכים ודפוסי שימוש של קהל הנדסי טכנולוגי
גב' ילנה יארושנקו, ראש תחום שירותי קהל, ספרייה מרכזית, הטכניון
12:30-12:00 תקינה טכנולוגית בספרי לימוד דיגיטליים
מר נועם קוריאט, מנהל תחום ארגון פיתוח וניהול ידע, מינהל מדע וטכנולוגיה, משרד החינוך
13:00-12:30 מה יהיה עם בית הספר, עם הספר וידיעת הספר, בעידן שאחרי הספר?
פרופ' שיזף רפאלי, מרכז שגיא לחקר האינטרנט, ביה"ס לניהול, אוניברסיטת חיפה
14:30-13:00 הפסקת צהריים
מושב ג': מו"לות של ספרים אלקטרוניים
יו"ר: גב' מירה ליפשטיין, הספרייה למדעי החיים ורפואה, אוניברסיטת תל-אביב
15:00-14:30 כיוונים ומגמות בתעשיית הספרים האלקטרוניים 2014
יצחק לויט, מנכ"ל חברת CDI Systems
15:30-15:00 Books And The Digital Library – Do Statistics Tell Us Anything?
Mr. Adam Wills, Wiley-eBooks Institutional Account Manager
16:00-15:30 הפסקת קפה
16:30-16:00 ספרים דיגטליים בישראל: עתיד ורוד לספרות או חוסר ברירה?
מר רון דהן, מנכ"ל חברת "אינדיבוק"
17:00-16:30 ProQuest Dialog
Wendy Sheville
קהל יעד מו"לים  ומוציאים לאור של ספרים אלקטרוניים וקוראי ספרים אלקטרוניים, מנהלי מערכות מידע, מפתחים ומשתמשים של ספרים אלקטרוניים ולקוראי ספרים אלקטרוניים, מנהלי תוכן, חוקרים ואנשי אקדמיה בתחומי המידע, מנהלי ספריות ומרכזי מידע,  חוקרים ומידענים