ייזום וארגון: טלדן מערכות מידע בע"מ    |    Teldan Information Systems Ltd

לפרטים והרשמה: חברת טלדן, מחלקת כנסים וסמינרים, בן גוריון 2, בניין 1 B.S.R רמת גן 52573

ת.ד. 18094 תל אביב, 61180 | טל: 03-6117500 | פקס: 03-6117501

www.teldan.com/conference | kenes@teldan.com | הצטרפו בפייסבוק