יום ה' 11.5 | 09:00-17:00
הילטון תל-אביב

יזמות דיגיטלית: שיתוף בין מחקר וטכנולוגיה

יו"ר: אורה זהבי, ספריית אוניברסיטת חיפה
מזה זמן מה אנו עדים לתנופה ועידוד שילוב כלים וטכנולוגיה בתחומי ידע חדשים. החשיפה ליישומים וכלים ממחושבים במחקר מרחיבה במידה רבה את הנגישות למחקר ומאפשרת נקודות מבט חדשות ומשותפות. מושגים כמו XML-TEI, מידול, מיפוי וחקר רשתות משולבים כיום בפיתוח כלים במערכות מידע וידע, כולל מערכות ספרתיות. ביום העיון יוצגו כלים ודוגמאות של העשייה, תהליכי איסוף מידע, כלים פתוחים ומקורות, ונעלה את נושא התקשורת עם חוקרים וגורמים במוסדות ושיתופי פעולה. כמו כן נדון במקומה של הספרייה כתומכת ומעורבת בשדה הרחב של ההתפתחויות הטכנולוגיות המקיפות. מקום חשוב במושב יתפסו מדעי הרוח הדיגיטליים. באירופה ובעולם מוקדשים מאמצים רבים למינוף נושא זה בסדנאות וכנסים, בהשתתפות ספריות, מידענים ומחקר. אנו נשים את הדגש בדיון על שאלת קידום הנושא בארץ באופן שיכלול הן את הספריות, הן את ההוראה בבתי הספר ובאוניברסיטאות.

מושב א':

מדעי הרוח הדיגיטליים, הספריה והחוקר

יו"ר: אורה זהבי, ספריית אוניברסיטת חיפה
09:00-09:15

דברי פתיחה

אורה זהבי, ספריית אוניברסיטת חיפה
09:15-09:40

מדעי הרוח הדיגיטליים בארץ: תמונת מצב

ד"ר סיני רוסינק, פרוייקט JPRESS- עיתונות יהודית היסטורית, אוניברסיטת תל אביב; אוניברסיטת בר אילן ואוניברסיטת חיפה
09:40-10:10

The future of finding at Oxford

Catríona Cannon, Deputy Librarian & Keeper of Collections Bodleian Libraries
10:10-10:30

לקראת שיתוף המונים של הגניזה הקהירית וכתבי יד עתיקים

ד"ר משה לביא, אוניברסיטת חיפה
10:30-11:00

הפסקת קפה

מושב ב':

הצגת פרויקטים ושיתופי פעולה

יו"ר: אורה זהבי, ספריית אוניברסיטת חיפה
11:00-11:30

ארכיונאות מחול- אוקסימורון ומפנה מדיאלי

איריס לנה, חוקרת עצמאית, מנהלת פרויקטים של מחקר בתחום המחול
11:30-12:00

דעת המקום על מפה - מפה אינטראקטיבית של תרבויות בעולם היהודי בעידן המודרני

פרופ׳ אדוין סרוסי, ד״ר ג׳וזף שפרינצק, מרכז ״דעת המקום״ לחקר תרבויות מקום בעולם היהודי בעידן המודרני, האוניברסיטה העברית
12:00-12:30

הספרייה המקוונת של מגילות מדבר יהודה על שם ליאון לוי

פנינה שור, אורית רוזנגרטן, אורן איבלמן, ביאטריס ריאסטרה, רשות העתיקות
12:30-13:00

בניית ארכיון דיגיטלי למורשת יהודי מצרים - יזמות ושיתוף ספריה, מחקר וקהילה

רונית מרקו, החוג לניהול מידע וידע, הפקולטה לניהול, אוניברסיטת חיפה
13:00-14:30

הפסקת צהריים

מושב ג':

הטכנולוגיה והמידען

יו"ר: ד"ר סיני רוסניק, פרויקט העיתונות אוניברסיטת תל אביב, תכנית מדעי הרוח הדיגיטליים אוניברסיטת חיפה
14:30-15:00

שימושים פרקטיים לייצוגים של מידע ומטה-דטה, מידע מקושר ומתויג

ד״ר יעל נצר, המחלקה למדעי המחשב, אוניברסיטת בן גוריון ודיקטה, המרכז הישראלי לניתוח טקסטים
15:00-15:30

התפתחות של רשת בינלאומית: כתב העת מאסף, 1896-1904

ד"ר זף סגל, האוניברסיטה הפתוחה
15:30-16:00

מדעי הרוח הדיגיטליים ומקומה של הספרייה האקדמית

אורה זהבי, אוניברסיטת חיפה
16:00-16:30

דיון בנושא קידום מדעי הרוח הדיגיטליים ותפקיד מרכז תמיכה

ד"ר יעל נצר, ד״ר סיני רוסינק, ד״ר זף סגל וגב' נעמי גרדינגר
16:30-17:00

הפסקת קפה

קהל יעד ספרנים ומידענים, מנהלי ספריות ומרכזי מידע, מנהלי שירותי יעץ בספריות, מנהלי מידע וידע, מנהלי מערכות מידע, מנהלי אוספים בספריות, חוקרים, מנהלי פרויקטים, מפתחי מאגרי מידע ואפליקציות ועוד.